ID Penaja :
Nama :
No Hp :
Email :


Username
Password
Lupa password
\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; $i=$i+1; } } else { } echo "
\n"; //dbConnect(); $halaman = "10" ; $result = mysqli_query( $link_db,"SELECT * FROM member ORDER BY user_id " ); $memnum = mysqli_num_rows( $result ); $jmlhalaman = ceil(mysqli_num_rows($result) / $halaman); if(!isset($page)) { $page = 0; } $offset = $page * $halaman; $resul = mysqli_query( $link_db,"SELECT * FROM member ORDER BY user_id DESC LIMIT $offset, $halaman" ) ; if( $memnum != 0 ) { $i = 1; $c=0; while( $row = mysqli_fetch_array( $resul ) ) { $i % 2 == 0 ? $bgColor = "#FFFFFF" : $bgColor = "#E6E6E6"; echo "
{$row['username']} :: {$row['tanggal_join']}
\n"; ?>
\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; $i=$i+1; } } else { } echo "
\n"; //dbConnect(); $halaman = "10" ; $result = mysqli_query( $link_db,"SELECT * FROM berita ORDER BY berita_id " ); $memnum = mysqli_num_rows( $result ); $jmlhalaman = ceil(mysqli_num_rows($result) / $halaman); if(!isset($page)) { $page = 0; } $offset = $page * $halaman; $resul = mysqli_query( $link_db,"SELECT * FROM berita ORDER BY berita_id DESC LIMIT $offset, $halaman" ) ; if( $memnum != 0 ) { $i = 1; $c=0; while( $row = mysqli_fetch_array( $resul ) ) { $i % 2 == 0 ? $bgColor = "#FFFFFF" : $bgColor = "#E6E6E6"; echo ":: {$row['tgl']} ::
{$row['judul']} - {$row['isiberita']}
\n"; ?>

Jumlah Ahli :
Pelawat Online :
Jumlah Lawatan :

\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; $i=$i+1; } } else { } echo "
\n"; //dbConnect(); $halaman = "20" ; $result = mysqli_query( $link_db,"SELECT * FROM member ORDER BY taja " ) ; $memnum = mysqli_num_rows( $result ); $jmlhalaman = ceil(mysqli_num_rows($result) / $halaman); if(!isset($page)) { $page = 0; } $offset = $page * $halaman; $resul = mysqli_query( $link_db,"SELECT * FROM member ORDER BY taja DESC LIMIT $offset, $halaman" ) ; if( $memnum != 0 ) { $i = 1; $c=0; while( $row = mysqli_fetch_array( $resul ) ) { $i % 2 == 0 ? $bgColor = "#FFFFFF" : $bgColor = "#E6E6E6"; echo "{$row['username']} ( {$row['taja']} )
\n"; ?> \n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "\n"; $i=$i+1; } } else { } echo "
\n"; //dbConnect(); $halaman = "50" ; $result = mysqli_query( $link_db,"SELECT * FROM wakil ORDER BY negeri " ) ; $memnum = mysqli_num_rows( $result ); $jmlhalaman = ceil(mysqli_num_rows($result) / $halaman); if(!isset($page)) { $page = 0; } $offset = $page * $halaman; $resul = mysqli_query( $link_db,"SELECT * FROM wakil ORDER BY negeri DESC LIMIT $offset, $halaman" ); if( $memnum != 0 ) { $i = 1; $c=0; while( $row = mysqli_fetch_array( $resul ) ) { $i % 2 == 0 ? $bgColor = "#FFFFFF" : $bgColor = "#E6E6E6"; $simbol=array("script","pastebin.com","text/javascript","/script","text/java"); $nama=$row['nama']; $nama=str_replace($simbol,"",$nama); $kawasan=$row['kawasan']; $kawasan=str_replace($simbol,"",$kawasan); $email=$row['email']; $email=str_replace($simbol,"",$email); $telefon=$row['telefon']; $telefon=str_replace($simbol,"",$telefon); //echo ":: {$row['tgl']} ::

$nama
$kawasan $email $telefon

\n"; ?>    

 

 

 
PERHATIAN : Ini adalah laman web peribadi untuk tujuan promosi bagi pemilik web dan kumpulan tajaannya. Web ini bukan web rasmi bagi syarikat yang menjalankan perniagaan ini. Segala potensi pendapatan yang dinyatakan adalah simulasi dan bergantung kepada usaha individu yang terlibat untuk mencapai sasaran pendapatan yang dicadangkan.
vrs.life © 2020